Privredno pravo

Privredno društvo je pravno lice koje obavlja delatnost u cilju sticanja dobiti. Zakonom o privrednim društvima ureduje se pravni položaj privrednih društava i drugih oblika organizovanja, zatim njihovo osnivanje, upravljanje, statusne promene, promene pravne forme, prestanak kao i druga pitanja od značaja za njihov položaj i pravni položaj preduzetnika. Društvo stiče svojstvo pravnog lica registracijom u Registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija – Zakon o registraciji.
Pravne forme društva su:

  • ortačko društvo
  • komanditno društvo
  • društvo s ograničenom odgovornošću
  • akcionarsko društvo.

Lica koja osnivaju društvo, kao i lica koja mu naknadno pristupe su:

  • u ortačkom društvu – ortaci
  • u komanditnom – komplementari i komanditori
  • u društvu sa ograničenom odgovornošću – članovi društva sa ograničenom odgovornošću
  • u akcionarskom društvu – akcionari.

Zajednički naziv za navedena lica jeste – član društva, koji može biti kako fizičko tako i pravno lice.

TOP