Porodično pravo

Porodica uživa posebnu pravnu zaštitu države.
Svako ima pravo na poštovanje svog porodičnog života.
Porodičnim zakonom uređuju se brak i odnosi u braku, odnosi u vanbračnoj zajednici, odnosi deteta i roditelja, usvojenje, hraniteljstvo, starateljstvo, izdržavanje, imovinski odnosi u porodici, zaštita od nasilja u porodici, postupci u vezi sa porodičnim odnosima i lično ime.

Kroz našu praksu smo se susreli sa ogromnim brojem slučajeva razvoda braka, starateljstva nad decom, podele bračne imovine, nasilja u porodici i sl.

Zbog ovog iskustva smo svesni da je svaki slučaj iz oblasti porodičnog prava jedinstven i zbog toga mu treba posvetiti vreme i individualan pristup.

Naš cilj je da spor rešimo u što kraćem roku, i na najmanje stresan način za klijenta.

TOP