Medijacija

Medijacija – postupak mirnog, vansudskog rešavanja spora, u kojem stranke dobrovoljno nastoje da sporni odnos reše putem pregovaranja, uz pomoć medijatora.

Medijator na neutralan, nezavistan i nepristrasan način posreduje između strana u sporu, a u cilju nalaženja najpovoljnijeg rešenja za sporni odnos, koji rezultira potpisivanjem sporazuma strana u datom sporu.

Prednosti medijacije:

  • Brzina
  • Poverljivost
  • Dobrovoljnost
  • Očuvanje odnosa strana u sporu
  • Jeftiniji postupak od sudskog (oslobađanje od plaćanja sudskih taksi ukoliko se parnični postupak okonča medijacijom, do dana zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu)
TOP