privredno pravo

Otkaz ugovora o radu

Otkaz ugovora o radu Zakon o radu detaljno propisuje koji otkazni razlozi se moraju ispoštovati, kao i da je poslodavac u obavezi da ispoštuje određenu proceduru. Ukoliko se poslodavac ipak ogluši o obavezujuća zakonska pravila koja su vezana za otkaz ugovora o radu, tada je reč o nezakonitom otkazu. Pravo na otkaz ugovora o radu

tužbe protiv banaka

Alimentacija

Termin alimentacija za dete podrazumeva pokrivanje troškova života deteta, koji obuhvataju: hranu, odeću, školovanje, lečenje itd (odnosno izdržavanje deteta). Ako oba roditelja učestvuju u izdržavanju deteta, izdržavanje će se deliti na način koji je utvrđen sporazumom o razvodu braka ili kako je sud to odredio nakon presude po tužbi za razvod braka. Iznos alimentacije koji

Osnivanje i registracija firme

Advokatska kancelarija Čamagić M. Kristina pruža pravne usluge potrebne za osnivanje i registraciju firme u Srbiji kod Agencije za privredne registre Republike Srbije. Usluga osnivanja i registracije firme obuhvata: – pravno savetovanje tokom kompletnog postupka za osnivanje firme – izbor pravne forme – definisanje pretežne delatnosti, a kod privrednog društva i svih ostalih delatnosti –

Razvod braka

Brak se može razvesti na dva načina.   Prvi način jeste sporazumni razvod za koji je potrebno da se supružnici sporazumeju o svim pitanjima značajnim za razvod braka ( poveravanje deteta, deoba imovine, visina doprinsa za izdržavanje deteta i način održavanja ličnih odnosa deteta sa drugim roditeljem ), a drugi način je razvod po tužbi,

Oportunitet

  Oportunitet ili odlaganje krivičnog gonjenja, znači da će tužilaštvo odbaciti krivičnu prijavu protiv osumnjičenog, ukoliko on prethodno ispuni neku obavezu koju je preuzeo, a u dogovoru sa tužilaštvom.Kada se može primeniti oportunitet? Prema najšire prihvaćenoj praksi institut oportuniteta moguće je primeniti do određivanja glavnog pretresa ili ročišta za izricanje krivične sankcije u skraćenom postupku.

nasledno pravo

TESTAMENT

Zaveštanje predstavlja jednostranu, ličnu i opozivu izjavu volje za to sposobnog lica kojom raspoređuje svoju imovinu za slučaj smrti. Izjava volje mora biti slobodna, stvarna i ozbiljna. Uslov za sastav testamenta je da lice bude sposobno za rasuđivanje i da ima navršenih 15 godina života. Zaveštalac mora imati nameru da sačini testament (animus testandi) koja

TOP